Oto program obliczający pole trapezu w C++.

#include <iostream>
int main()
{
float a = 15;
float b = 10;
float h = 5;

std::cout << "PROGRAM OBLICZAJĄCY POLE TRAPEZU\n";

std::cout << "Podaj wartość a: ";
std::cin >> a;

std::cout << "Podaj wartość b: ";
std::cin >> b;

std::cout << "Podaj wartość h: ";
std::cin >> h;

if (a > 0 and b > 0 and h > 0)
{
std::cout << "Pole trapezu o:\n";
std::cout << "a = " << a << "\n";
std::cout << "b = " << b << "\n";
std::cout << "h = " << h << "\n";
std::cout << "wynosi: ";
std::cout << (a + b) * h / 2;
}
else
{
std::cout << "Wszystkie wartości muszą być dodatnie!\n";
}
}